პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა და ხანის აკადემია

პოზიცია: პროექტის ხელმძღვანელი

განაცხადის შევსების ბოლო დღე: 31 ივლისი 2018

პრობლემა

 1. პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა (პპკ) არის მასწავლებლის პროფეისიული განვითარებისთვისთვის აუცილებელი ერთ-ერთი აქტივობა. ამავდროულად, ბევრი მასწავლებლისთვის პპკ-ის ჩატარება არის რთული ამოცანა.

 2. საქართველოში ჯერ-ჯერობით არ ჩატარებულა კვლევა ხანის აკადემიის შესახებ.

 

საქმიანობის აღწერა

 1. ტრენინგის და კონსულტაციის მოდულის შემუშავება;
 2. მასწავლებლებისთვის პპკ-ის ტრენინგის ჩატარება;
 3. მასწავლებლების კონსულტაცია კვლევის ჩატარების პროცესში;

გადამწყვეტი კრიტერიუმები

 • განათლება კვლევის მეთოდების მიმართულებით;
 • კვლევის ჩატარების გამოცდილება;
 • ტრენიგის ჩატარების გამოცდილება;

დამატებით სასურველია

 • მასწავლებლებთან მუშაობის გამოცდილება;
 • პპკ-ის ჩატარების გამოცდილება;

პირობები და ანაზღაურება

 • მოქნილი გრაფიკი;
 • ანაზღაურება – შეთანხმებით;

განაცხადი

რესურსები

ვინ ვართ ჩვენ

Educare Georgia არის საგანმანათლებლო ფონდი, რომელიც მიზნად ისახავს, საქართველოს ნებისმიერი მაცხოვრებლისთვის ხელმისაწვდომი გახადოს მსოფლიო დონის განათლება ინტერნეტისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების მეშვეობით.

ჩვენი პროექტები

 

საკონტაქტო

კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით

რაზმიკ ბადალიანი
პროექტების მენეჯერი
593136727
rbadalyan@educaregeorgia.com