ენობრივი ბარიერის გადალახვა

 

ონლაინ საგანმანათლებლო რესურსების გაქართულება

მიმდინარე პროექტი:

Khan Academy-ის და Code.org-ის გაქართულება.

უცხო ენის სწავლის ხელშეწყობა

მიმდინარე პროექტი:

Duolingo.ge-ზე ხმა მიეცი პირველი ქართულ-ინგლისური კურსის შექმნას.