პრაქტიკის კვლევის და ხანის აკადემიის პროექტი

2018-19 სასწავლო წელს პრაქტიკის კვლევისა და ხანის აკადემიის პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევების სტატიები.

  • ანა გულბათაშვილი; #208 სკოლა, თბილისი; „როგორ დავძლიოთ მე-5 კლასში მათემატიკის სწავლების სირთულეები ისტ-ის გამოყენებით“ http://www.educaregeorgia.org/blog-text/2019/6/26/gulbatashvili-action-research-report

  • დიანა წულუკიძე; ახალშენის სკოლა, წალკა; „ისტ-ის გამოყენების გავლენა საკლასო და საშინაო დავალების შესრულების ხარისხზე“ http://www.educaregeorgia.org/blog-text/tsulukidze-action-research-report

  • თამარ ბლიაძე; დაბა ახალდაბის სკოლა, ბორჯომი; „მათემატიკაში დამოუკიდებლად მუშაობის დროს წარმოქმნილი პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ http://www.educaregeorgia.org/blog-text/bliadze-action-research-report

  • ნანა სვანიძე; UG სკოლა, თბილისი; „ისტ-ის გამოყენება მათემატიკის სწავლებისას და მათი ზეგავლენა სწავლის თვითრეგულაციის უნარის განვითარებაზე“ http://www.educaregeorgia.org/blog-text/svanidze-action-research-report

  • ნინო ზურაბიშვილი; დაბა სიონის საჯარო სკოლა, თიანეთი; „მოსწავლეთა დაბალი მოტივაციის გამომწვევი მიზეზების კვლევა მე-6 კლასში მათემატიკის გაკვეთილზე“ http://www.educaregeorgia.org/blog-text/zurabishvili-action-research-report

  • ინგა თოდუა; ახალშენის სკოლა, წალკა; „როგორ ავამაღლოთ მოსწავლეთა მოტივაცია მათემატიკის სწავლებისას ისტ-ის გამოყენებით, IX კლასში“ http://www.educaregeorgia.org/blog-text/todua-action-research-report

  • რუსუდან გორგაძე; #167 საჯარო, თბილისი; „მასწავლებელთა საჭიროებების დადგენა ისტ-ის გამოყენებასთან დაკავშირებით და მათი გაუმჯობესების გზები“ http://www.educaregeorgia.org/blog-text/gorgadze-action-research-report

  • ქეთევან მიშველაძე; #159 სკოლა, თბილისი; „საშინაო დავალების შეუსრულებლობის პრობლემა მათემატიკაში მეშვიდე კლასში და მისი გადაჭრის გზები“ http://www.educaregeorgia.org/blog-text/2019/6/15/mishveladze-action-research-report

  • ციალა ბუჯიაშვილი; #10 სკოლა, გორი; „ორნიშნა რიცხვების სახელების სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება სასწავლო რესურსების გამოყენებით, მეორე კლასში“ http://www.educaregeorgia.org/blog-text/bujiashvili-action-research-report

პროექტისა და ტრენინგის სახელმძვანელო შეგიძლიათ იხილოთ აქ http://bit.ly/action-research-guideline